Verloren of gevonden voorwerpen

Heeft u een voorwerp gevonden of bent u een voorwerp verloren? Maak er een melding van bij de gemeente! Wij publiceren alle gevonden voorwerpen na goedkeuring op www.verlorenofgevonden.nl

Naar verlorenofgevonden.nl

Heeft u een voorwerp gevonden?

Ga naar www.verlorenofgevonden.nl en meld het voorwerp zelf aan als u het voorwerp thuis wil bewaren. Wilt u het gevonden voorwerp afgeven bij de gemeente? Meld u dan tijdens de openingstijden bij onze receptie in de Stadswinkel (Markt 1, Geleen). U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 

Let op: voor fietsen en sleutels geldt een andere werkwijze. Kijk hiervoor bij het kopje ‘Uitzonderingen: voor deze voorwerpen geldt een andere aanpak’. 

Bent u een voorwerp verloren? 

Wat vervelend! Ga naar www.verlorenofgevonden.nl en kijk of het door u verloren voorwerp al door iemand gevonden is. Daarvoor kunt u de zoekfunctie gebruiken. Hieronder leest u per situatie wat u vervolgens kunt doen.

Mijn verloren voorwerp staat op verlorenofgevonden.nl

 1. Geef via verlorenofgevonden.nl aan dat u de rechtmatige eigenaar bent van het voorwerp.
 2. U ontvangt een mail waarin we u uitnodigen om een afspraak te maken om het voorwerp op te halen. U kunt het voorwerp ophalen bij onze Stadswinkel in Geleen (Markt 1). 
 3. Geef bij het maken van de afspraak in het opmerkingenveld aan om welk voorwerp het gaat en wat het registratienummer is. U vindt het registratienummer in de bevestigingsmail die u ontvangen heeft. 
 4. Heeft u een afspraak gemaakt? Neem dan het volgende mee:
  • De mail met daarin de informatie van het voorwerp zoals het registratienummer
  • Uw (geldig) identiteitsbewijs

Let op: onze baliemedewerker mag het voorwerp alleen aan u meegeven als u kunt bewijzen dat u de rechtmatige eigenaar bent van het voorwerp. Neem daarom iets mee waarmee u kunt bewijzen dat u de rechtmatige eigenaar bent. Als u kenmerken van het voorwerp kunt noemen die alleen u als eigenaar kunt weten, is dat ook voldoende. 

Mijn verloren voorwerp staat nog niet op verlorenofgevonden.nl

Meld uw verloren voorwerp dan zelf aan bij verlorenofgevonden.nl. Vul de beschrijving van het voorwerp zo goed mogelijk in. Geef ook aan waar u het voorwerp verloren bent en laat uw contactgegevens achter. Dan kunnen wij contact met u opnemen als er een voorwerp is gevonden dat past bij uw omschrijving. Wij adviseren u de website verlorenofgevonden.nl in de tussentijd goed in de gaten te houden. Zolang het voorwerp niet is gevonden binnen de bewaartermijn, blijft het als een verloren voorwerp geregistreerd staan.

Heeft u uw verloren voorwerp zelf teruggevonden?

Dat is fijn om te horen! Wij vragen u wel nog even om uw melding in te trekken.

Uitzonderingen: voor deze voorwerpen geldt een andere aanpak

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs

Heeft u een paspoort, ID-kaart of rijbewijs gevonden? Dan moet u dit afgeven bij de gemeente.
Heeft u een ID-kaart of paspoort verloren? Ga naar: ID-kaart of paspoort verloren

Sleutels

We registreren sleutels niet via verlorenofgevonden.nl omdat verlies hiervan veel voorkomt en sleutels veel op elkaar lijken. We bewaren ze wel bij de gemeente. U kunt sleutels afgeven tijdens de openingstijden van de Stadswinkel in Geleen (Markt 1). Hier kunt u ook langskomen om te kijken of uw verloren sleutels door iemand zijn afgegeven. Wij geven hierover geen informatie via telefoon.

Fietsen

Heeft u een fiets gevonden of bent u er een verloren? Wij nemen geen fietsen in beslag die korter dan acht dagen ergens staan. Misschien komt de eigenaar de fiets nog ophalen. Daarom vragen wij u om af te wachten tot er acht dagen voorbij zijn. Daarna kunt u een melding maken bij de gemeente via de Fixi-app.

Verblijfsdocumenten

Vermissing van verblijfsdocumenten kunt u melden bij de Nederlandse Immigratie en Naturalisatie Dienst.

Dieren

Voor vermiste dieren kunt u het beste navraag doen bij Dierenbescherming Limburg.

Afvalpas

Een gevonden afvalpas kunt u gratis in een envelop naar het antwoordnummer van de gemeente sturen. Het antwoordnummer staat ook achter op het afvalpasje. 

Kentekenplaten

Wij registreren en/of publiceren geen verloren of gevonden kentekenplaten. De RDW heeft namelijk aangegeven dat gevonden kentekenplaten vernietigd kunnen worden.Want als iemand een kentekenplaat verliest, moet diegene een nieuwe kentekenplaat kopen. De gevonden kentekenplaat is daardoor ongeldig. Daarom zullen we kentekenplaten die tóch worden ingeleverd, vernietigen.

Losse bankpassen/ bankkaarten

Wij registreren en/of publiceren geen losse bankpassen/ bankkaarten. Bent u een bankpas/ bankkaart verloren? Dan adviseren wij u deze meteen te laten blokkeren door uw bank. Vindt iemand een portemonnee met daarin een bankpas? Dan registreren en publiceren wij deze uiteraard wel onder ‘portemonnee of portefeuille (met inhoud)’.
 

Veelgestelde vragen

Hoe lang worden gevonden voorwerpen bewaard? (bewaartermijn)

Gevonden voorwerpen met een waarde tot 450 euro worden 3 maanden bewaard. Voorwerpen met een waarde boven de 450 euro worden 1 jaar bewaard. De eigenaar kan zich tijdens deze periode melden. Daarna vervallen de eigendomsrechten.

Hoe ziet de privacyverklaring van verlorenofgevonden eruit?

Naar privacyverklaring op verlorenofgevonden.nl

Hoe ziet onze privacyverklaring eruit?

Bekijk de privacyverklaring van de gemeente Sittard-Geleen

Ik heb iets verloren, is er een landelijk overzicht van gevonden voorwerpen?

Er bestaan meerdere websites voor verloren of gevonden voorwerpen. Wij zijn samen met de politie en veel andere gemeenten aangesloten bij www.verlorenofgevonden.nl.
Verlorenofgevonden is het eerste, officiële, grootschalige initiatief vanuit de overheid om te komen tot één centrale website. Op deze website kunt u kijken of uw voorwerp al gevonden is. Doe dit regelmatig. Uw voorwerp zou ook pas een paar dagen later gevonden kunnen worden. Wij verwerken elke dag nieuwe meldingen van gevonden voorwerpen. 

Komen mijn persoonlijke gegevens op verlorenofgevonden te staan?

Nee, hier komen uw persoonlijke gegevens niet te staan. Ze zijn alleen bekend bij onze gemeente. Bovendien gebruiken wij deze gegevens alleen om contact met u op te nemen over het voorwerp als dat nodig is. 

Mag ik een gevonden voorwerp thuis bewaren?

Ja, dat mag. Let op: u bent dan wel verplicht goed voor het voorwerp te zorgen en het te melden bij onze gemeente.

Waar kan ik mijn verloren voorwerp melden?

Bent u een voorwerp verloren? Meld dit dan via verlorenofgevonden.nl;. Wij registreren deze melding. Als uw voorwerp gevonden wordt, laten wij dit vervolgens per mail aan u weten. Houd ondertussen zelf ook goed de website verlorenofgevonden in de gaten.

Wat gebeurt er met mijn meldingen van gevonden en/of verloren voorwerpen uit het vorige systeem?

Sinds 13 december 2023 publiceren we alle voorwerpen op de website van www.verlorenofgevonden.nl. Staat uw voorwerp hier niet tussen? U kunt via het nieuwe systeem alsnog een melding maken van een gevonden of een verloren voorwerp.

Wat zijn mijn rechten/plichten als vinder van een voorwerp?

U bent verplicht om het gevonden voorwerp zo snel mogelijk bij onze gemeente te melden. Doe dit via verlorenofgevonden. Wij nemen de melding dan in behandeling. U kunt het voorwerp thuis bewaren of bij ons afgeven in de Stadswinkel (Markt 1, Geleen). Als de rechtmatige eigenaar van het voorwerp zich niet meldt binnen de bewaartermijn, kunt u eigenaar worden van het voorwerp. Wilt u weten wat de bewaartermijn is bij uw gevonden voorwerp? Bekijk de veelgestelde vraag “Hoe lang worden gevonden voorwerpen bewaard?”.

Wie is verantwoordelijk voor gevonden en verloren voorwerpen?

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat alle Nederlandse gemeenten verantwoordelijk zijn voor de registratie en het beheer van gevonden en verloren voorwerpen. Let op: vindt u een voorwerp? Dan heeft u de keuze het voorwerp af te geven bij de gemeente óf het zelf te bewaren. Bewaart u het zelf? Dan bent u ook zelf verantwoordelijk om goed voor het voorwerp te zorgen. Zie ook artikel 5.3 bij “Wat zegt het Burgerlijk Wetboek over gevonden voorwerpen?”.
 

De kleine lettertjes: Wat zegt het Burgerlijk Wetboek over gevonden voorwerpen?

Als u een voorwerp vindt, heeft dat wettelijke gevolgen. Maar ook als u een voorwerp verliest. Deze wettelijke gevolgen worden benoemd in het Burgerlijk Wetboek. Hieronder vindt u een vereenvoudigde versie van Burgerlijk Wetboek 5, artikel 5 tot en met 12. In deze artikelen leest u wat uw rechten en plichten precies zijn bij verloren en gevonden voorwerpen.

Artikel 5

 1. Iemand die een voorwerp vindt en meeneemt is verplicht:
  • het gevonden voorwerp snel te melden bij de gemeente. Bij punt 2 hieronder leest u wáár u dat moet doen. U hoeft geen aangifte te doen als u het gevonden voorwerp meteen na de vondst heeft gemeld bij degene die volgens u de eigenaar is. Of bij degene die volgens u toestemming heeft om het voorwerp in ontvangst te nemen.
  • het gevonden voorwerp snel te melden bij de gemeente als u het voorwerp in een woning, een gebouw of een vervoermiddel heeft gevonden. Bij punt 2 hieronder leest u wáár u dat moet doen. Heeft u het gevonden voorwerp meteen na de vondst gemeld bij degene die volgens u de eigenaar is van het voorwerp? Of bij degene die volgens u toestemming heeft om het voorwerp in ontvangst te nemen? Dan hoeft u geen melding te maken bij de gemeente.
  • het voorwerp af te geven bij de gemeente als de gemeente dat eist.
 2. U kunt de melding zoals hierboven beschreven bij a) in iedere gemeente maken bij de daartoe aangewezen ambtenaar. De melding zoals hierboven beschreven bij b) moet gebeuren bij degene die in de woning woont of die het gebouw of vervoermiddel gebruikt of exploiteert. Is diegene er niet? Dan mag u de melding ook bij een toezichthouder maken.
 3. U mag het voorwerp altijd bij de gemeente afgeven. Dan bewaart de gemeente het voorwerp. Geeft u het niet af? Dan moet u zelf goed voor het voorwerp zorgen.
 4. U mag de ambtenaar bij wie u het gevonden voorwerp afgeeft, om een bewijs van de aangifte of inbewaringgeving vragen.

Artikel 6

 1. Als u zich heeft gehouden aan wat hierboven bij artikel 5.1 staat, mag u de eigenaar van het gevonden voorwerp worden. Dit kan alleen als:
  • er één jaar is verstreken sinds het moment van de melding,
  • het voorwerp zich dan nog bij de gemeente of uzelf bevindt.
 2. Deze termijn van één jaar geldt niet als het gaat om zaken die:
  • niet verplicht bij de gemeente in bewaring zijn gegeven én die volgens de Algemene Maatregel van Bestuur onder de categorie ‘niet kostbare voorwerpen’ vallen. Dat zijn voorwerpen met een waarde lager dan € 450. In deze gevallen mag de burgemeester besluiten deze voorwerpen na drie maanden vanaf het moment dat ze in bewaring zijn gegeven:
  • voor rekening van de gemeente te verkopen,
  • gratis weg te geven,
  • of te vernietigen.
 3. Is het voorwerp bij de gemeente in bewaring gegeven? En zijn de situaties benoemd in artikel 6.2 niet van toepassing? Dan mag de burgemeester besluiten het voorwerp na één jaar vanaf het moment dat het in bewaring is gegeven:
  • voor rekening van de gemeente te verkopen,
  • gratis weg te geven,
  • of te vernietigen.
 4. Meldt de eigenaar of iemand anders die toestemming heeft zich vóórdat de termijn van drie maanden of één jaar is verstreken? Of is de termijn wel al verstreken, maar kan de gemeente het voorwerp nog steeds eenvoudig teruggeven? Dan is wat hierboven bij de punten 1, 2 en 3 staat niet van toepassing.

Artikel 7

Dit artikel bouwt verder op de situatie in artikel 5.1.b. Geeft u het voorwerp meteen af aan de bewoner, gebruiker, exploitant of toezichthouder van de ruimte waar u het voorwerp gevonden heeft? Dan draagt u automatisch uw rechten en plichten over aan die bewoner, gebruiker, exploitant of toezichthouder. Dan vervalt ook uw recht op een beloning.

Artikel 8

 1. Bederft een voorwerp dat bij de gemeente in bewaring is gegeven snel? Zorgt het voor hoge kosten? Of brengt het een ander nadeel met zich mee? Dan mag de burgemeester besluiten het voorwerp te verkopen.
 2. Leent het voorwerp zich niet voor verkoop? Dan mag de burgemeester besluiten het voorwerp weg te geven of te vernietigen.

Let op: artikel 8:3 en 8:4 gelden voor onze gemeente niet. Gaat het om een vermist dier? Neem dan contact op met de Dierenbescherming. 

Artikel 9

Is het gevonden voorwerp geld? Dan is de gemeente alleen verplicht een gelijk bedrag te betalen aan degene die dat geld kan opeisen. Deze verplichting vervalt als de termijnen zijn verstreken ( zie artikel 6.2 en 6.3).

Artikel 10

 1. Eist iemand het gevonden voorwerp op? En heeft de gemeente of de vinder zich gehouden aan wat er staat in artikel 5? Dan is degene die het voorwerp opeist verplicht om eventuele kosten te vergoeden. Het gaat hier om kosten die gemaakt zijn voor:
  • het bewaren en het onderhoud van het voorwerp,
  • de opsporing van de eigenaar of iemand die toestemming heeft om het voorwerp in ontvangst te nemen. 
   De gemeente of de vinder hoeven het voorwerp niet af te geven zolang deze kosten niet vergoed zijn. Heeft degene die het voorwerp opeist de kosten niet binnen een maand nadat de kosten zijn doorgegeven betaald? Dan mag de vinder of de gemeente ervan uitgaan dat de eiser zijn rechten heeft opgegeven.
 2. Heeft u als vinder aan uw verplichtingen voldaan? Dan heeft u recht op een redelijke beloning.

Artikel 11

Bent u op grond van artikel 6.1 eigenaar geworden van een voorwerp dat bij de gemeente in bewaring is gegeven? En haalt u dit voorwerp niet op binnen één maand nadat u eigenaar bent geworden? Dan mag de burgemeester besluiten om het voorwerp: 

 1. voor rekening van de gemeente te verkopen,
 2. gratis weg te geven,
 3. of te vernietigen.

Artikel 12

Op grond van het Besluit gevonden voorwerpen is het mogelijk :

 1. om nadere regels te bepalen over de uitoefening van de bevoegdheden van de gemeente. 
 2. groepen van niet kostbare zaken aan te wijzen (zie artikel 6.2).
 3. sommige ‘soorten personen en instellingen’ vrij te stellen van de meldingsplicht (zie artikel 5.1), of voor de afwikkeling van vondsten gelijk te stellen met een gemeente. 

Worden voorwerpen achtergelaten bij personen en instellingen als bedoeld onder punt 3? Dan worden deze gezien als een gevonden voorwerp en mag de vondst als zodanig worden afgehandeld.

Bekijk de volledige en oorspronkelijk tekst van het Burgerlijk Wetboek. op overheid.nl