Jeugdhulp

Kinderen en jongeren moeten gezond kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Soms heeft een jongere hulp nodig. Het liefst vanuit de eigen omgeving. Lukt dat niet, dan vindt u hier informatie over de hulp en zorg die u kunt krijgen.

Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp

Vanaf 29 maart ontvangen alle jongeren die in 2020 gebruikmaakten van jeugdhulp, of hun ouders, een uitnodiging voor deelname aan het Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp. Door het invullen van deze vragenlijst helpt u ons de jeugdhulp nog verder te verbeteren. We zijn dan ook benieuwd naar uw mening. Hoe zijn we met uw hulpvraag omgegaan? Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de ondersteuning of voorziening die u of uw kind krijgt? Welk effect heeft de ondersteuning op het leven van u of uw kind? 

Om een goed en representatief beeld te krijgen, is het van belang dat zoveel mogelijk mensen de vragen invullen. Dus krijgt u of uw kind een uitnodiging voor het onderzoek in de bus, doe dan vooral mee, iedere mening is belangrijk. Meedoen is geheel vrijwillig, gegevens worden anoniem verwerkt. Meedoen kan vanaf 12 jaar en tot en met 26 april.

Waar kunt u terecht?

Hulp bij opvoeden

Jongerenloket

Ben je tussen 16 en 27 jaar? Ga je niet naar school, heb je geen werk en heb je geen dagbesteding? Dan kun je terecht bij het jongerenloket van de gemeente. Het jongerenloket beantwoordt al je vragen over onderwijs, werk, inkomen en zorg.

Jeugdhulp

Heeft u zorg nodig voor uw kind tot 18 jaar?  Voor alle vragen over jeugdhulp kunt u terecht bij de gemeente. Bel 14 046 of mail jeugd@sittard-geleen.nl

Team Jeugd helpt u met:

  • toegang tot alle vormen van jeugdhulp, van licht tot zwaar
  • geestelijke gezondheidszorg (Jeugd -GGZ)
  • zorg voor kinderen met een beperking

Spoed/ Crisishulp

Soms is er acuut hulp nodig.

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112
  • Spoedeisende hulp voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren? Bel Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg via het nummer: 043-6045777.
  • Weet u van kindermishandeling of heeft u vermoedens? Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Bel met “Veilig Thuis” via 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Meer informatie leest u via www.veiligthuiszl.nl

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Krijgt u jeugdhulp? Dan heeft u recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld als u vragen heeft of ontevreden bent over de hulp die u krijgt. U vindt hier meer informatie: http://www.akj.nl/welkom/