Jeugdhulp

Kinderen en jongeren moeten gezond kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Soms heeft een jongere hulp nodig. Het liefst vanuit de eigen omgeving. Lukt dat niet, dan vindt u hier informatie over de hulp en zorg die u kunt krijgen.

Waar kunt u terecht?

Hulp bij opvoeden

Jongerenpunt

Ben je tussen 16 en 27 jaar? Ga je niet naar school, heb je geen werk en heb je geen dagbesteding? Dan kun je terecht bij het Jongerenpunt van de gemeente. Het Jongerenpunt beantwoordt al je vragen over onderwijs, werk, inkomen en zorg.

Jeugdhulp

Heeft u zorg nodig voor uw kind tot 18 jaar?  Voor alle vragen over jeugdhulp kunt u terecht bij de gemeente. Bel 14 046 of mail jeugd@sittard-geleen.nl

Team Jeugd helpt u met:

  • toegang tot alle vormen van jeugdhulp, van licht tot zwaar
  • geestelijke gezondheidszorg (Jeugd -GGZ)
  • zorg voor kinderen met een beperking

Spoed/ Crisishulp

Soms is er acuut hulp nodig.

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112
  • Spoedeisende hulp voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren? Bel Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg via het nummer: 043-6045777.
  • Weet u van kindermishandeling of heeft u vermoedens? Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Bel met “Veilig Thuis” via 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Meer informatie leest u via www.veiligthuiszl.nl

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Krijgt u jeugdhulp? Dan heeft u recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld als u vragen heeft of ontevreden bent over de hulp die u krijgt. U vindt hier meer informatie: https://jeugdstem.nl/

Onderzoek ervaringen Jeugdhulp

De gemeente is verplicht om door middel van een onderzoek de ervaring van ouders en jeugdigen met de uitvoering van onze jeugdhulp te onderzoeken. In april 2021 is onderzoek gedaan naar de ervaringen over de jeugdhulp in 2020. De resultaten van het onderzoek zijn bekend.

Continu onderzoek naar ervaringen

In het najaar van 2021 start de gemeente met het ‘Continu Cliëntervaringsonderzoek Jeugd’. Dit onderzoek voeren we samen met BMC uit. Continu onderzoek betekent dat ouders en jeugdigen op twee momenten tijdens het hulpverleningstraject gevraagd wordt naar hun ervaringen. Ouders en jeugdigen ontvangen een vragenlijst per brief of e-mail. Met de uitkomsten van het onderzoek verbetert de gemeente de kwaliteit van de uitvoering en het beleid.