Jongerenpunt (16-27 jaar)

Je bent tussen 16 en 27 jaar oud en woont in de gemeente Sittard-Geleen, Stein, of Beek. Dan kun je terecht bij het Jongerenpunt. Dit betekent dat een medewerker van de gemeente je gratis helpt met vragen of problemen.

De medewerker van de gemeente helpt je verder op weg, bijvoorbeeld door samen met jou een plan van aanpak te maken. We kijken samen of verdere hulp nodig is.

Je kunt bij het Jongerenpunt terecht voor:

  • je wil (weer) leren
  • je wil leren en werken
  • je wil werken
  • je wil dagbesteding
  • je weet het (nog) niet
  • je hebt (tijdelijk) geen inkomen
  • je volgt een opleiding en kan daarnaast niet werken

Binnen lopen zonder afspraak

Elke maandag- t/m vrijdagmiddag van 12:30 uur tot 16:00 uur kun je zonder afspraak bij ons binnen lopen. 

Liever op afspraak

Maak je liever een afspraak? Bel dan naar 14 046. Het Jongerenpunt is voor afspraken open van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 12:30 uur.

Waar is het Jongerenpunt?

Je vindt het Jongerenpunt in de Stadswinkel Geleen (adres: Markt 1 in Geleen).

Jaarverslag 2020-2021

Via onderstaande link download je ons meest recente jaarverslag.

Project Start Schuldvrij

Heb je schulden en wil je daar graag van af? Ben je tussen de 18 en 27 jaar? En woon je in Sittard-Geleen? Lees dan verder hoe we jou helpen aan een toekomst zonder schulden.

Samenwerking Wmo en Jongerenpunt

De teams Wmo (Wmo - Gemeente Sittard-Geleen) en Jongerenpunt (Jongerenpunt (16-27 jaar) - Gemeente Sittard-Geleen) werken samen in een pilot (project). Dat betekent dat jongeren die zich melden bij de Wmo met een vraag over hun daginvulling doorverwezen worden naar het Jongerenpunt. Een medewerker van het Jongerenpunt plant een afspraak en bekijkt wat de jongere nodig heeft, zonder indicatie van de Wmo. Pas als uit het gesprek blijkt dat er aanvullend een indicatie vanuit de Wmo noodzakelijk is, gaat de Wmo met de jongere aan de slag.

Contact

Jongerenpunt@sittard-geleen.nl of bel naar 14 046. We helpen je graag!ESF+ 1e tijdvak AMR Zuid-Limburg 2021-2027

De Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg zet in op de bestrijding van (jeugd)werkeloosheid en de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van Europees Sociaal fonds (ESF)-middelen kunnen jongeren worden begeleid bij het vinden van de juiste opleiding of baan en kan aandacht worden besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden van activiteiten die dankzij ESF-middelen kunnen worden uitgevoerd zijn het inrichten van Jongerenpuntten, het creëren van werkervaringsplaatsen, de inzet van coaches, het inzetten van plaatsing ondersteunende instrumenten zoals loonkostensubsidie en het begeleiden van arbeidsbelemmerden naar werk. Om deze activiteiten zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren wordt in de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg constructief samengewerkt tussen de drie subregio’s Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke Mijnstreek. Met de uitvoering van dit ESF-project wordt ook gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen partijen in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg.