Klacht indienen

Bent u ontevreden over het gedrag van een medewerker van de gemeente of bestuurder? Dan kunt u een klacht indienen.

Voor het online indienen van een klacht heeft u uw DigiD nodig.

Klacht indienen met DigiD

 

  • Als u ontevreden bent over bijvoorbeeld het onderhoud van het groen, of een kapotte lantaarnpaal, dan maakt u een melding bij de gemeente.
  • Voor klachten over de gemeentelijke belastingen, WOZ-waarde of een parkeerbon van de gemeente kunt u terecht bij de BSGW.
  • Als u het niet eens bent met een officieel besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken.

 

Klachtenreglement 

In ons klachtenreglement vindt u een overzicht van de informatie die wij nodig hebben om uw klacht goed te kunnen behandelen en is weergegeven hoe wij omgaan met uw klacht. Lees ons klachtenreglement op overheid.nl.

Als u er niet uit komt met de gemeente

U heeft een klacht ingediend bij de gemeente, maar u bent niet tevreden me de afhandeling. Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.