Aanvragen incidentele subsidie vrijwilligersorganisatie

U gebruikt dit formulier als u subsidie wilt aanvragen voor een incidentele (eenmalige) activiteit op het gebied van Jeugd- en Jongerenwerk, Sport, Cultuur, Welzijn en Zorg

Direct digitaal subsidie aanvragen

U kunt de subsidieaanvraag direct digitaal regelen. Dit kan door in te loggen met DigiD of E-Herkenning. of download het schriftelijke aanvraagformulier

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

Tijdens de aanvraag heeft u de volgende documenten nodig:

  • Activiteitenplan/programma
  • Een begroting (een financieel overzicht van uitgaven en inkomsten, inclusief bijdragen van derden, entreegelden en contributies).

Let op!
Vraagt u voor de eerste keer subsidie bij onze gemeente aan? Stuur dan ook de oprichtingsakte of statuten en het huishoudelijk reglement van uw organisatie mee, voor zover dit van toepassing is

Wat doet de gemeente met uw aanvraag?

De gemeente beoordeelt uw verzoek aan de hand van de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen en de Subsidieregeling incidentele subsidies vrijwilligerswerk 2015. De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag (+bijlagen) een besluit over uw verzoek. Daarna ontvangt u van ons 
de beschikking.

Wanneer moet u uiterlijk aanvragen?

Zorg ervoor dat uw aanvraagformulier uiterlijk 13 weken voordat de activiteit begint door ons ontvangen is. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen

Vrijwilligersverzekeringen

Wij wijzen u erop dat vrijwilligers(organisaties) automatisch verzekerd zijn via de gemeente. Meer informatie hierover vindt u op onze website onder Vrijwilligersverzekering VNG - Gemeente Sittard-Geleen

VOG

Organisaties die werken met kwetsbare mensen of met mensen in een kwetsbare situatie, kunnen voor alle vrijwilligers een gratis VOG aanvragen. Meer informatie vindt u op de website gratisvog.nl

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen of heeft u hulp nodig bij het indienen van een subsidieaanvraag? Neem dan contact op met een van onze medewerkers die u meer kunnen vertellen over het aanvragen van subsidies via telefoonnummer: 046-4777411.