Aanvragen subsidie Sportakkoord

Om de acties uit het Sportakkoord uit te voeren, is de subsidieregeling Sportakkoord in het leven geroepen. Via deze regeling kunnen verenigingen, clubs en andere maatschappelijke instellingen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de ambities in het sportakkoord.

Subsidie aanvragen