Aanvragen jaarlijkse subsidie vrijwilligersorganisatie

De gemeente heeft subsidiegeld beschikbaar gesteld voor vrijwilligersorganisaties. Zo kunnen organisaties voor jeugd- en jongerenwerk, cultuur, welzijn en zorg, amateursport, Oranjefeesten en dodenherdenking onder vastgestelde voorwaarden subsidie krijgen.

Direct digitaal subsidie aanvragen

U kunt de subsidieaanvraag direct digitaal regelen. Dit kan door in te loggen met DigiD of E-Herkenning. of download het schriftelijke aanvraagformulier

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

Tijdens de aanvraag heeft u de volgende documenten nodig. Zorg dat u ze digitaal beschikbaar hebt op het apparaat waarmee u de aanvraag doet. 

 • Activiteitenverslag van het vorige jaar, met overzicht en beschrijving van de activiteiten en de bezoekersaantallen.
 • Financieel overzicht van het vorige jaar, met daarin duidelijk uw inkomsten en uitgaven.
 • Activiteitenplan van het jaar waarover subsidie wordt aangevraagd. Hierin staat een beschrijving van de aard, omvang en frequentie van de activiteiten.

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan? Dan heeft u ook onderstaande documenten en informatie nodig.   

 • De statuten van uw organisatie
 • Het huishoudelijk reglement
 • Een ledenlijst of deelnemerslijst
 • Een beschrijving van uw activiteiten
 • Een begroting met de te verwachten inkomsten en uitgaven
Wat doet de gemeente met uw aanvraag?

Na de sluitingsdatum worden alle verzoeken beoordeeld aan de hand van de criteria in de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2020 en de subsidieregeling. Na vaststelling van de gemeentelijke begroting ontvangt u uiterlijk in januari een subsidiebesluit.

Wanneer moet u uiterlijk aanvragen?

Zorgt u ervoor dat uw aanvraag binnen is vóór 1 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen. Vraagt u subsidie aan voor Oranjefeesten of Dodenherdenking? Vraag dan aan vóór 1 maart van het jaar waarvoor u subsidie nodig heeft

Vrijwilligersverzekeringen

Wij wijzen u erop dat vrijwilligers(organisaties) automatisch verzekerd zijn via de gemeente. Meer informatie hierover vindt u op onze website onder Vrijwilligersverzekering VNG - Gemeente Sittard-Geleen

VOG

Organisaties die werken met kwetsbare mensen of met mensen in een kwetsbare situatie, kunnen voor alle vrijwilligers een gratis VOG aanvragen. Meer informatie vindt u op de website gratisvog.nl

Subsidieverordening en subsidieregelingen van de gemeente
 • De Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2020 (ASV)
  Dit is de basis van alle subsidieregelingen. Hierin staan de regels en voorschriften die gelden voor élk subsidieverzoek. Ook leest u er in hoe de subsidieverstrekking verloopt en welke verplichtingen u heeft als subsidieontvanger.
 • Subsidieregister
 • Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2020/1 
  In deze regeling zijn 7 beleidsregels samengevoegd: de beleidsregels voor het subsidiëren van Cultuur, Amateursport, Topsport, Jeugd- en Jongerenwerk, Welzijn en Zorg, Oranjefeesten en Dodenherdenkingen.
 • Subsidieregeling professionele instellingen 2020-I (pdf, 78kB)
 • Bijlage Subsidieregeling professionele instellingen 2020-I (pdf, 113kB)
 • Subsidieregeling accommodatiebeleid 2019
Andere mogelijkheden voor subsidie

Ook bij andere instanties is het mogelijk subsidie te krijgen. 

 • Rijksoverheid
  Het Rijk en de EU kennen bijzondere regelingen. Zie daarvoor de website overheid.nl ​​​
 • ​​Particuliere fondsen
  Particuliere fondsen zoals bijvoorbeeld het Prins Bernard Cultuurfonds bieden daarvoor ook mogelijkheden. U vindt fondsen die uw project kunnen ondersteunen op de website fondsenzoeken,nl
 • Provincie
  Ook de provincie Limburg verstrekt subsidies. Via het E-loket, Subsidies van de provincie kunt u de regelingen inzien en een aanvraag indienen. 
Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen of heeft u hulp nodig bij het indienen van een subsidieaanvraag? Neem dan contact op met een van onze medewerkers die u meer kunnen vertellen over het aanvragen van subsidies via telefoonnummer: 046-4777411.