Subsidieregeling evenementen

Voor het organiseren van een evenementen die bijdragen aan de leefbaarheid, de sociale cohesie en de profilering van de gemeente Sittard-Geleen kunt u subsidie aanvragen.

Subsidie lokaal evenement of wijk- of dorpsevenement

Naar aanvraagformulier (pdf)

Subsidie bovenregionaal of regionaal evenement

Naar aanvraagformulier (pdf)

Meer informatie