Subsidies voor aanpassingen aan het klimaat

Als u uw huis en uw tuin aanpast aan de veranderingen in het klimaat, bent u beter beschermt tegen warmte in huis én tegen wateroverlast bij felle regenbuien. Wat kunt u doen om uw huis en tuin aan te passen? 

U kunt subsidie aanvragen voor drie aanpassingen:

 • het maken van een groen dak, dat wil zeggen: een dak met bijvoorbeeld sedumplantjes erop;
 • het maken van een groene gevel, dat is een gevel met beplanting er tegen aan;
 • het maken van een schot dat ervoor zorgt dat regenwater niet in uw woning kan stromen.

De eerste twee aanpassingen helpen mee om uw woning koeler te houden. Want de planten op het dak zorgen voor minder warmte in uw woning. De derde aanpassing is bedoeld om uw woning beter te beschermen tegen wateroverlast.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Iedereen met een woning of een bedrijfspand kan subsidie aanvragen. Is de woning of het pand niet van u? Stuur dan een verklaring mee waarin de verhuurder aangeeft dat hij of zij akkoord gaat met de aanpassingen waar ú subsidie voor aanvraagt.

Aanvragen

Om de subsidie aan te vragen vult u het aanvraagformulier in. In deze regeling staat aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor de subsidie in aanmerking te komen: Lees de volledige subsidieregeling op overheid.nl.

 • Subsidie voor een groen dak of een groene gevel

Download aanvraagformulier (pdf)

 • Subsidie voor een schot dat regenwater tegenhoudt

Download aanvraagformulier (pdf)
 

Waarom maatregelen voor klimaatadaptatie?

Hoosbuien, hittegolven, droogte en overstromingen. Klimaatverandering staat volop in het nieuws. Belangrijk is om ons aan te passen aan het veranderende klimaat (dat is met een duur woord klimaatadaptatie). Zo worden we weerbaarder en kunnen we tegen een stootje. Ook u kunt hier aan meewerken. Groen op het dak of aan de gevel kan hierbij helpen. Door het groen wordt het minder warm en wordt het regenwater beter vastgehouden. Hierdoor hebben we dus minder last van hitte en hoosbuien. Een andere manier is te voorkomen dat het water in het huis naar binnen stroomt. Met een waterkerend schot kan veel schade voorkomen worden. U kunt deze maatregelen voor uw woning of bedrijf treffen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

 1. U bent eigenaar of gebruiker van het gebouw.
 2. Voor een bestaand gebouw moet voor een groendak het dak plat zijn met een beton- of houtconstructie.
 3. Voor een nieuw gebouw kan een groendak ook op hellende daken worden aangelegd, mits dit akkoord is bevonden bij de omgevingsvergunning. Alleen voor de meerkosten voor een groendak wordt een bijdrage gegeven.
 4. De oppervlakte van een groendak bedraagt minimaal 10 m2.
 5. De wateropslag is minimaal 25 l/m2 bij een extensief groendak en minimaal 50 l/m2 bij een intensief groendak.
 6. De oppervlakte van een groengevel bedraagt minimaal 5 m2.
 7. Een groengevel moet volledig zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.
 8. Ontwerp, aanleg en onderhoud moeten deugdelijk en zorgvuldig worden uitgevoerd (zie verordening).
 9. Een waterkerende constructie moet tegen of zo dicht mogelijk bij het gebouw worden geplaatst. Constructies mogen niet tot wateroverlast op andere locaties leiden.
Hoeveel krijgt u vergoed?

De subsidie vergoedt tot 50% van de gemaakte kosten. Voor een groendak en een groengevel is dit maximaal € 25.000. Voor een waterkerende constructie is de bijdrage maximaal € 3.000.

Er is een vastgesteld budget beschikbaar voor aanvragen in de gemeente Sittard-Geleen. 
De aanvragen worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Zodra de grens van het budget is bereikt, worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. De aanvrager krijgt hiervan bericht. Kortom: wie het eerst komt die het eerst maalt!

Hoe doet u een aanvraag?

U kunt de subsidie aanvragen met behulp van de aanvraagformulieren:

Aanvraagformulier groene daken, groene gevel of Aanvraagformulier waterkerend schot.

Stuur het volledig ingevuld en ondertekend formulier samen met alle bijlagen naar:
water@sittard-geleen.nl of Gemeente Sittard-Geleen team IPOR, Postbus 18, 6130 AA Sittard

Na ontvangst neemt een van onze medewerkers contact met u op om de maatregelen te bespreken. 

Hoe gaat het nu verder?
 1. Na ontvangst beoordeelt de gemeente of de aanvraag compleet is ingevuld. 
  Indien dit niet zo is krijg je het verzoek om de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren.
 2. Als de aanvraag compleet is, wordt deze inhoudelijk beoordeeld. Als aan alle voorwaarden is voldaan en er nog budget beschikbaar is, wordt positief op de aanvraag besloten. Je krijgt hiervan bericht met daarin de vastgestelde bijdrage. Indien niet aan alle voorwaarden is voldaan, krijg je een negatieve besluit of het verzoek om het plan aan te passen.
 3. Na een positief besluit kun je het plan uitvoeren, waarbij je zorgvuldig bonnen en facturen bewaart en foto’s maakt (bij voorkeur digitaal) van de uitvoering.
 4. Na uitvoering doe je een gereedmelding van de uitgevoerde afkoppelmaatregelen, inclusief bijlagen in en stuurt dit naar de gemeente.
 5. De gemeente beoordeelt de definitieve aanvraag en gaat bij een positief oordeel over tot uitbetaling van de vastgestelde bijdrage. Indien het plan anders is uitgevoerd dan aanvankelijk aangevraagd, kan het bedrag hierop worden aangepast. 
 6. Zo nodig komt een medewerker van de gemeente vooraf ter plekke kijken of de plannen passen binnen de subsidieregeling en/of achteraf of het project volgens de aanvraag is uitgevoerd.
Heeft u vragen over de regeling? 

Bel dan met de gemeente op nummer 14 046 of stuur een e-mail naar water@sittard-geleen.nl. Een afspraak maken om bij u thuis te komen kijken of meer advies te geven, kan ook.