Subsidie afkoppelen regenwater

Regenwater is een bron van het leven. Onze natuur heeft schoon regenwater nodig en daarom hoort het niet in het riool.

Regenwater zorgt voor water in de grond, zodat de grond niet uitdroogt. Regenwater in een regenton is bijvoorbeeld een extra voorraad water, die we kunnen gebruiken om onze tuinen te besproeien. Toch stroomt veel regenwater in het riool. Dat is zonde! Als regenpijpen los gemaakt worden van het riool dan komt het regenwater daar terecht waar het hoort: in de grond. 

U kunt subsidie, een vergoeding, krijgen voor het afkoppelen van regenwater. Deze subsidie is bedoeld voor inwoners en bedrijven. In de regels staat wanneer u deze subsidie kunt krijgen. Lees de regels voor deze subsidie op overheid.nl. Vraag uw subsidie aan via dit formulier:

 Naar aanvraagformulier (pdf)
 

Waarom afkoppelen?

Afkoppelen van regenpijpen zorgt ervoor dat er minder water in het riool spoelt. Maar er zijn nog meer goede redenen om de regenpijp van het riool los te maken. Want minder water zuiveren kost natuurlijk minder energie en geld. De grond is vochtiger dus beter voor planten en dieren. Bij zware regenbuien komt er minder water in het riool dat daardoor minder vaak overloopt. En dan komt er ook minder ‘vuil’ water in de beken terecht. Allemaal voordelen van het afkoppelen van de regenpijp.

Als er nieuwe huizen gebouwd worden is een gescheiden riool al heel logisch. Maar we hebben nog heel veel daken en wegen waar nog werk voor nodig is. Wíj spannen ons in om straten en wegen af te koppelen als we een riool of een weg opknappen. Vaak lukt het echter niet om al de woningen en bedrijfsgebouwen in zo’n weg af te koppelen, omdat de eigenaren denken dat de kosten hoog zijn. Daarom hebben wij besloten subsidie te geven. Particulieren en bedrijven kunnen een subsidie vragen als ze hun regenpijpen willen afkoppelen van het riool.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Dit zijn de voorwaarden om een bijdrage te kunnen krijgen:

 1. Het afkoppelen moet nog gedaan worden als u de subsidie aanvraagt.
 2. U bent de eigenaar of de gebruiker van het huis of het gebouw waarvan u de regenpijpen wil afkoppelen.
 3. Het huis of het gebouw en de bestrating, dat zijn de tegels en/of het wegdek, moeten vóór 1 januari 2000 gemaakt zijn.
 4. Het huis of het gebouw moet in de gemeente Sittard-Geleen staan.
 5. Het regenwater van de regenpijpen en/óf de bestrating stroomt nu in het gemengde riool.
 6. De afgekoppelde regenpijp moet u kunnen laten zien en het afkoppelen moet op een veilige manier gedaan worden. In de brochure Regenwater schoon naar beek en bodem op de website van Waterschap Limburg vindt u een handleiding hoe het moet.
 7. Het water dat uit de afgekoppelde regenpijp stroomt mag niet naar grond stromen die niet van u als eigenaar is. Dat geeft overlast voor bijvoorbeeld de buren.
Hoeveel krijg ik vergoed?
 1. Bij oppervlakken van 20m² t/m 300m² krijgt u een vast bedrag per afgekoppelde vierkante meter (1 x 1 meter):
  • als de regenpijp wordt afgekoppeld van het riool óf als van een betegelde tuin of strook grond de tegels of het asfalt weg gehaald worden dan is de vergoeding 20 euro per vierkante meter. U moet dan wel zelf ál het regenwater opvangen dat vanaf uw eigendom niet meer in het riool stroomt.
  • als het niet mogelijk is om ál het regenwater dat niet meer in het riool stroomt op te vangen in een opvang voor regenwater, óf het regenwater loopt weg in de eigen grond: dan is de vergoeding 10 euro per vierkante meter.
 2. Bij oppervlakken groter dan 300m² worden de kosten van het afkoppelen van het oppervlak met bestrating vergoed tot maximaal het onder nummer 1 genoemde bedrag per vierkante meter.
 3. U kunt maximaal 40.000 euro per aanvraag krijgen.
 4. De grootte van het af te koppelen oppervlak met tegels of asfalt wordt horizontaal gemeten.

Een eigen opvang voor regenwater dat kan bijvoorbeeld zijn één of meerdere regentonnen, een vijver of een buffer in de tuin die regenwater kan opslaan. Er is een vastgesteld budget beschikbaar voor aanvragen in de gemeente Sittard-Geleen. Wie het eerst aanvraagt is ook als eerste aan de beurt. Is het budget op? Dan worden geen nieuwe aanvragen meer behandeld. De aanvrager krijgt hiervan bericht.

Hoe doe ik een aanvraag?

U kunt de subsidie aanvragen via het Aanvraagformulier particulieren en bedrijven (pdf, 238kB)

Lees vooraf:

Stuur het volledig ingevuld en ondertekend formulier samen met alle  bijlagen naar:

Gemeente Sittard-Geleen team IPOR
Postbus 18
6130 AA Sittard

of water@sittard-geleen.nl.

Na ontvangst neemt een van onze medewerkers met u contact op om de maatregelen die u wilt nemen te bespreken. 

Heeft u vragen over de regeling? 

Bel dan met de gemeente op nummer 14046 of stuur een e-mail naar water@sittard-geleen.nl. Een afspraak maken om bij u thuis te komen kijken of meer advies te geven, kan ook.

Hoe gaat het nu verder?
 1. Als u uw aanvraag naar ons gestuurd heeft bekijken wij of de aanvraag compleet is. Als uw aanvraag niet compleet is, dan krijgt u van ons de vraag om de gegevens die we missen aan te leveren.
 2. Als de aanvraag compleet is, wordt de aanvraag beoordeeld. Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet én er nog budget over is, krijgt u de subsidie. U krijgt dan van ons een bericht waar ook het bedrag van de subsidie in staat. Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, krijgt u van ons een afwijzing óf het verzoek om uw aanvraag aan te passen.
 3. Als u de subsidie gekregen heeft kunt u uw regenpijpen afkoppelen. Bewaar de kassabonnen en de facturen van de spullen die u nodig heeft voor het afkoppelen van uw regenpijpen. Ook is het nodig dat u foto’s maakt als u de werkzaamheden voor het afkoppelen van uw regenpijpen uitvoert.
 4. Zijn de werkzaamheden klaar? Stuur ons dan een bericht dat de werkzaamheden klaar zijn mét de facturen, kassabonnen en de foto’s van de werkzaamheden.
 5. Als alles akkoord is dan betalen wij u de subsidie die met u is afgesproken. Heeft u de werkzaamheden niet uitgevoerd zoals het met ons afgesproken was? Dan kan het bedrag van de subsidie worden aangepast. 
 6. Zo nodig komt een medewerker van de gemeente vooraf kijken of uw plannen passen binnen de regeling voor de subsidie. Ook is het mogelijk dat een medewerker ná de werkzaamheden bij u komt kijken of de werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals ze met ons zijn afgesproken.