Telling dak- en thuisloze mensen

Als gemeente willen we de best mogelijke hulp bieden aan onze inwoners. Onder andere op het gebied van dak- en thuisloosheid. Voor effectieve en doeltreffende (beleids)maatregelen tegen dakloosheid, is het belangrijk om zicht te krijgen op het werkelijke aantal (dreigend) dak- en thuisloze mensen in onze regio.

Maar ook op hun leefsituaties en profielkenmerken. Hoe meer we weten, hoe beter onze (beleids)maatregelen aansluiten op wat mensen nodig hebben. Daarom doen we mee aan de zogenaamde ETHOS-telling.

Samen tegen dakloosheid, iedereen een thuis!

Telling              

Op dit moment zijn er geen cijfers voor de Westelijke Mijnstreek (gemeente Beek, Stein en Sittard-Geleen) bekend. Daarom was op 9 april 2024 een uitgebreide telling: de ETHOS-telling. Met zo veel mogelijke formele en informele organisaties is (dreigend) dak- en thuisloosheid in kaart gebracht. 

ETHOS hanteert een bredere definitie waarbij dakloosheid wordt gezien als gebrek aan volwaardige huisvesting. En er is aandacht voor ‘verborgen’ dakloosheid. Het gaat dan om mensen die geen eigen en/of geschikte woning hebben, maar die ook niet op straat leven of gebruik maken van erkende opvangstructuren. Mensen werden geteld aan de hand van de volgende leefsituaties; 

  • mensen die leven in de openbare ruimte;
  • mensen in de noodopvang;
  • mensen in een tijdelijke opvang voor dakloze mensen;
  • mensen die uitstromen uit een instelling; mensen in niet-conventionele woonplekken (zoals auto, kraakpand, vakantiewoning);
  • mensen die tijdelijk verblijven bij familie, vrienden of kennissen;
  • mensen met dreigende huisuitzetting.
Startdag              

Donderdag 1 februari vond een geslaagde startdag van de ETHOS-telling in de Westelijke Mijnstreek plaats. We kijken terug op een mooie bijeenkomst met veel potentiële telorganisaties. Klik hier voor een sfeerimpressie.

Teldag

Op dinsdag 9 april was de teldag. De resultaten van het onderzoek worden in oktober 2024 verwacht.

Contact  

Stuur bij vragen een e-mail naar ethos@sittard-geleen.nl.

IFrame