Telling dak- en thuisloze mensen

Als gemeente willen we de best mogelijke hulp bieden aan onze inwoners. Onder andere op het gebied van dak- en thuisloosheid. Voor effectieve en doeltreffende (beleids)maatregelen tegen dakloosheid, is het belangrijk om zicht te krijgen op het werkelijke aantal (dreigend) dak- en thuisloze mensen in onze regio.

Maar ook op hun leefsituaties en profielkenmerken. Hoe meer we weten, hoe beter onze (beleids)maatregelen aansluiten op wat mensen nodig hebben. Daarom doen we mee aan de zogenaamde ETHOS-telling.

Samen tegen dakloosheid, iedereen een thuis!

Telling              

Op dit moment zijn er geen cijfers voor de Westelijke Mijnstreek (gemeente Beek, Stein en Sittard-Geleen) bekend. Daarom is op 9 april 2024 een uitgebreide telling: de ETHOS-telling. Met zo veel mogelijke formele en informele organisaties gaan we (dreigend) dak- en thuisloosheid in kaart brengen. Het succes van de telling hangt af van de samenwerking met zoveel mogelijk lokale organisaties. Iedereen heeft een stukje van de puzzel in handen.

Denk niet meteen dat uw organisatie geen dak- of thuisloze mensen in beeld heeft, het zal u nog verbazen. ETHOS hanteert een bredere definitie waarbij dakloosheid wordt gezien als gebrek aan volwaardige huisvesting. En er is aandacht voor ‘verborgen’ dakloosheid. Het gaat dan om mensen die geen eigen en/of geschikte woning hebben, maar die ook niet op straat leven of gebruik maken van erkende opvangstructuren. Mensen worden geteld aan de hand van de volgende leefsituaties; 

  • mensen die leven in de openbare ruimte;
  • mensen in de noodopvang;
  • mensen in een tijdelijke opvang voor dakloze mensen;
  • mensen die uitstromen uit een instelling; mensen in niet-conventionele woonplekken (zoals auto, kraakpand, vakantiewoning);
  • mensen die tijdelijk verblijven bij familie, vrienden of kennissen;
  • mensen met dreigende huisuitzetting.

Telt uw organisatie mee op 9 april? Meld u dan aan.

Startdag              

Donderdag 1 februari vond een geslaagde startdag van de ETHOS-telling in de Westelijke Mijnstreek plaats. We kijken terug op een mooie bijeenkomst met veel potentiële telorganisaties. Klik hier voor een sfeerimpressie.

Informatiesessies

In maart zijn er 4 goedbezochte fysieke en online informatiesessies in de Westelijke Mijnstreek geweest.

Er worden in april nog 2 landelijke online vragenuurtjes georganiseerd. 

Dinsdag 2 april  10.00 - 11.00 uur

Deelnemen 2 april

Donderdag 4 april van 14.00 - 15.00 uur

Deelnemen 4 april
Vragen mogen ook altijd gesteld worden door te mailen naar ethos@sittard-geleen.nl.

Teldag

Op dinsdag 9 april is de teldag. Klik hier om aan te melden. De resultaten van het onderzoek worden in oktober 2024 verwacht.

Contact  

Stuur bij vragen een e-mail naar ethos@sittard-geleen.nl.