Hoe gaan wij om met ons erfgoed?

Wat doet Sittard-Geleen om de grote rijkdom aan archeologie en monumenten te beschermen en onderdeel te maken van de levende stad?

De wetgeving voor archeologie en monumenten is ingrijpend gewijzigd, waardoor gemeenten een uitgebreidere rol met bijbehorende verantwoordelijkheden hebben gekregen. Deze nieuwe rol is in beleid vastgelegd. 

Oorspronkelijk was de monumentenzorg vooral gericht op specifieke gebouwen. De afgelopen jaren is dit ontwikkeld naar de zorg vaar de historisch gegroeide omgeving. Deze ontwikkeling staat bekend onder de term 'van objectgericht  naar omgevingsgericht'. Daarnaast is de monumentenzorg verbreed van puur het behouden van het erfgoed, tot het inbedden van erfgoed bij ontwikkelingen. Dit wordt wel 'van conserverend naar ontwikkelend' of 'behoud door ontwikkeling' genoemd.

Het Rijk heeft deze ontwikkelingen uitgewerkt in de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MoMo) (2009). Hierna is de MoMo uitgewerkt in diverse wet- en regelgeving. De belangrijkste wijziging voor de gemeente is dat de bescherming van het erfgoed ook in de structuurvisie en de bestemmingsplannen verankerd moet worden. Verder opereert het Rijk meer op afstand en heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden gekregen. Dit maakte herziening van beleid noodzakelijk. In de beleidsnota is aangegeven hoe de gemeente wil inspelen op deze ontwikkelingen.

Downloads

  

 

Obbicht, Maasstraat 26