Erfgoed

Sittard-Geleen kent een grote rijkdom aan archeologie en monumenten. Dit cultuurhistorisch erfgoed willen we koesteren en behouden.

 • Erfgoedlijst

  Een overzicht van alle beschermde erfgoed in Sittard-Geleen.

 • Het rijke verleden van Sittard-Geleen

  24 september 2020

  Er is veel informatie te vinden over de rijke historie van de gemeente.

 • Hoe willen wij met ons erfgoed omgaan?

  Hoe de gemeente wil omgaan met haar cultuurhistorisch erfgoed is vastgelegd in de beleidsnota archeologie en monumenten.

 • Nieuwe subsidieregeling voor monumenten en klein erfgoed

  Op 17 december 2015 is een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor monumenten en klein erfgoed in Sittard-Geleen. Op basis van deze nieuwe regeling kunt u subsidie aanvragen voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten, het opheffen van verstoringen aan gemeentelijke monumenten en de instandhouding of restauratie van niet-rendabele rijksmonumenten en klein erfgoed. Lees verder.

 • Onderhoud monumenten

  Sittard-Geleen kent een grote rijkdom aan monumenten. Dit cultuurhistorisch erfgoed willen we koesteren en behouden. De oude materialen en constructies van monumenten zijn echter gevoelig voor schade en vergen goed en deskundig onderhoud. Als gemeente willen we eigenaren van monumenten daar graag bij helpen. Daarom hebben we een collectief abonnement afgesloten met Monumentenwacht Limburg. We leggen graag uit welke voordelen dat voor u oplevert.

 • Wat is cultuurhistorisch erfgoed?

  Cultuurhistorisch erfgoed is de verzamelnaam voor alles wat in de loop der geschiedenis door mensen is aangelegd en gemaakt. Het is dus de verzamelnaam voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Ons erfgoed is belangrijk voor de identiteit en beleving van onze leefomgeving.