Ratten of ander ongedierte

Heeft u overlast van ongedierte zoals bijvoorbeeld ratten, muizen, marters of wespen? De gemeente kan u helpen. In sommige gevallen zorgt de gemeente voor de bestrijding van het ongedierte. In andere gevallen adviseert de gemeente of verwijst u door.

⚠ Let op! Voor de bestrijding van ratten, roeken en de eikenprocessierups kunt u bij de gemeente terecht. Voor bijen, wespen, muizen en ander ongedierte op eigen terrein schakelt u zelf een ongediertebestrijder in.

Direct melden

Ratten

Rattenoverlast meldt u bij de gemeente. Na uw melding bij de gemeente komt de ongediertebestrijder binnen 24 uur bij u langs. De ongediertebestrijder doet onderzoek naar de oorzaak van het probleem. Hierbij kijkt hij ook naar uw riolering. De kosten van het onderzoek zijn voor de gemeente.

⚠ Let op! Schakelt u zelf een ongediertebestrijder in, dan betaalt u de rekening zelf.

Poster-rattenoverlast-2024

Roeken

Omdat de roek een beschermde diersoort is mag de gemeente ze niet zomaar verjagen of bestrijden. Wanneer u last heeft van de roeken kunt u een melding maken. Zo kan de gemeente beter in kaart brengen waar de roeken zich bevinden.

Eikenprocessierups

Overlast van de eikenprocessierups meldt u bij de gemeente, ook als ze zich op uw eigen terrein bevinden. De eikenprocessierups wordt bestreden met een biologisch middel.
De gemeente houdt bij waar de rupsen zitten. Op die manier kan de gemeente op tijd, en zo gericht mogelijk bestrijden. Plekken waar mensen het meest gevaar lopen (zoals scholen, drukke plekken) zijn het eerst aan de beurt.

Zie ook

Bijen of wespen

Bijen of wespen kunt u melden bij de gemeente wanneer het nest zich in de openbare ruimte bevindt. Bevindt het nest zich in of rondom uw eigen huis, dan schakelt u zelf een ongediertebestrijder in.