Cameratoezicht bij u thuis

Wilt u een camera ophangen bij uw woning? Dat mag u best doen, zolang u zich houdt aan de regels die daarvoor gelden. Die regels staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer mag het?

U mag een camera ophangen als u de camera alleen richt op uw eigen terrein en eigendommen. U mag de camera niet richten op de openbare weg of op andermans terrein en eigendom (bijvoorbeeld de tuin van uw buurman). Dan maakt u namelijk inbreuk op andermans privacy.

Meld uw camera aan bij 'Camera in beeld'

De politie gebruikt in het dagelijkse leven vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Het is dan ook belangrijk dat de politie weet waar camera’s hangen in onze gemeente. Heeft u camera’s ophangen? Help de politie dan mee door u aan te melden bij Camera in beeld. Zo draagt u ook bij aan de veiligheid van uzelf en uw medebewoners. Meer weten? Ga naar Camera in Beeld | politie.nl.

Wat als uw privacy wordt aangetast?

Uw buurman mag dus gewoon zijn eigen woning filmen. Maar als hij de camera op uw woning of tuin heeft gericht, dan overtreedt hij de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wat kunt u dan doen?

  1. Ga eerst in gesprek met uw buurman.
  2. Levert dat niet het gewenste resultaat op? Vraag dan uw wijkagent om te bemiddelen.
  3. Komt u er nog niet uit? Meld het dan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.In het uiterste geval kunt u naar de rechter. Vraag hiervoor advies bij het Juridisch Loket

Autoriteit Persoonsgegevens

Niet de gemeente of politie, maar de Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de privacywetgeving.