Herken de signalen van ondermijnende criminaliteit

Drugslabs hebben meer impact op een buurt of bedrijf dan u denkt. Een laboratorium wordt slordig in elkaar gezet met een grote kans op ontploffing. Eerlijke ondernemers gaan failliet door criminele ‘concurrentie’, vastgoedeigenaren worden bedreigd om leegstaande panden te verhuren. Of mensen worden slachtoffer van illegale prostitutie of gedwongen arbeid.

Herkent u de signalen? Heeft u een onderbuikgevoel dat iets niet helemaal klopt? Meld dit dan want iedere melding helpt.  

Herken de signalen van drugslabs
 • Laden en lossen op vreemde tijden
 • Afgeplakte ramen of deuren
 • Voortdurend dichte rolluiken
 • Beslagen of vochtige ramen
 • Aanloop op vreemde tijdstippen
 • Het pand lijkt niet in gebruik
 • Aparte geur van hennep of XTC
 • Roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of op het dak
 • Licht dat voortdurend blijft branden
 • Flikkerend licht
 • Veel bewakingscamera’s
 • Gezoem van afzuigapparatuur en / of ventilatoren

Melden heeft altijd zin.

Herken de signalen van drugshandel
 • Komen en gaan van personen
 • Auto’s en scooters op afwijkende tijdstippen (bijvoorbeeld ‘s avonds laat of ’s nachts)
 • Auto’s waarbij personen in- en uitstappen
 • Auto’s met buitenlandse kentekens
 • Aanloop van gebruikers of dealers
 • Overlast van personen die onder invloed zijn
 • Bezoekers die korte tijd blijven
 • Afval op straat dat te maken heeft met drugs zoals sealpacks, zakjes, vloeitjes, rietjes etc.

Melden heeft altijd zin.

Herken de signalen van arbeidsuitbuiting 
 • De werknemer spreekt geen Nederlands of Engels, weet niet waar hij/zij is en kent de de rechten en plichten in Nederland niet
 • De werknemer werkt lange werkdagen en weet niet waar hij/zij werkt
 • De werknemer werkt onder slechte werkomstandigheden, gevaarlijk en ongezond werk.
 • De werknemer kent eigen adres niet, geen vrijheid (opgesloten zitten), slechte woonomstandigheden, huisvesting op bedrijventerrein.
 • De werknemer wordt onderbetaald, krijgt boetes (bijvoorbeeld kamer niet netjes, te laat), heeft geen eigen geld of bankrekening.
 • De werknemer heeft zijn/haar legitimatiebewijs niet in eigen bezit hebben, gedwongen worden tot arbeid, tekenen van geweld (angstig, blauwe plekken).

Melden heeft altijd zin.

Herken de signalen van witwassen:
 • Weinig activiteit, maar wel omzet. De onderneming blijft bestaan ook al komen er (bijna) geen klanten
 • Geen klanten, klanten die niet passen bij de winkel, korte en snelle bezoeken, grootte van tasjes komt niet overeen met de aangeboden producten
 • Geen website of gevelreclame. Aanwezige persoon heeft geen kennis van zaken
 • Grote / dure verbouwingen
 • Ondernemers vertonen (luxe) levensstijl die zij niet kunnen bekostigen vanuit het bedrijf. Ze rijden bijvoorbeeld in luxe / dure auto’s.
 • Ze kiezen het liefst voor contante betaling en er is veel contant geld in kassa. Niet alles wordt aangeslagen, of er worden juist extra dingen aangeslagen op de kassa.

Melden heeft altijd zin.

Herken de signalen van vastgoedfraude
 • De financiering gebeurt zonder hypotheek, natuurlijk persoon als hypotheekverstrekker of onduidelijke financiering.
 • De aankoop van vastgoed is niet te rijmen met het inkomen van de persoon of de persoon is erg jong voor de hoogte van de financiering.
 • De financiering verloopt (deels) via crowdfunding. ABC-transacties: Pand verkocht door A via
 • tussenpersoon B aan C. Er kan sprake zijn van fraude als de aankoopsommen sterk van elkaar verschillen.
 • Eén persoon koopt veel vastgoed in een bepaald gebied.
 • De panden of percelen worden illegaal gesplitst of er wonen te veel personen.  
 • Er is een lange of dure verbouwing maar weinig activiteit.

Melden heeft altijd zin.

Herken de signalen van illegale prostitutie:
 • Een woning of pand krijgt geregeld bezoekers, vaak op vreemde tijdstippen.
 • Er verschijnen vaker vreemde voertuigen in een straat en steeds  dezelfde woning wordt bezocht.
 • Die voertuigen vetrekken vaak na korte tijd weer.
 • Een woning die kort geleden nog leegstond wordt plotseling weer bewoond, maar de bewoners zijn er nooit of gedragen zich schuw. En waar naar binnen kijken onmogelijk is.
 • Tekenen van geweld (bv. Angstig of blauwe plekken)

Melden heeft altijd zin.

Criminele ondernemingen en spookbedrijven
 • Er zijn weinig of geen klanten
 • De onderneming is vaak gesloten
 • De onderneming heeft geen website
 • Er is opvallend weinig of juist veel personeel
 • Er kan alleen contant betaald worden
 • Opvallende locatie (afgelegen, geen aanloop), slecht onderhouden, veel criminaliteit in directe omgeving, extreem duur pand, grote investering noodzakelijk.
 • Er zijn regelmatig wisselingen van eigenaar, eigenaar heeft in korte tijd meerdere zaken in eigendom.
 • Het is onduidelijk wie de baas is, leidinggevende heeft geen zeggenschap, ‘smoesjes’ waarom er geen leidinggevende aanwezig is.

Melden heeft altijd zin.