Actieplan Veiligheid 2023-2024

De kadernota is de basis voor dit actieplan. In het actieplan beschrijven we voor ieder onderwerp bepaalde acties. Bij de acties laten we steeds zien of we met de actie starten, doorgaan of dat we de actie afronden.

Samen naar 100% veilig

In onze gemeente met meer dan negentigduizend inwoners is veel beweging en bedrijvigheid. Dat brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van veiligheid. Van woninginbraken tot personen met verward gedrag. Van evenementen tot externe veiligheid. Veiligheid is en blijft een belangrijk thema in onze gemeente. En we kunnen het niet alleen. In het Actieplan Veiligheid (digitale productie) leest u hoe wij, samen met u en instanties als politie, werken aan een veilige gemeente. Samen naar 100% veilig.

cover actieplan (1)