Wat doet de gemeente?

In de kadernota veiligheid en het actieplan veiligheid leest u waar wij komende jaren aan werken. Bijvoorbeeld acties om ondermijning tegen te gaan. Maar denk ook aan acties voor onze inwoners die rondom Chemelot wonen en de inzet van onze boa's.

 • Kadernota Veiligheid 2023-2026

  In de kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2023-2026 laten Sittard-Geleen, Beek en Stein de koers zien van onze veiligheidsaanpak. Een koers om samen mee aan de slag te gaan. Doet u mee?

 • Actieplan Veiligheid 2023-2024

  De kadernota is de basis voor dit actieplan. In het actieplan beschrijven we voor ieder onderwerp bepaalde acties. Bij de acties laten we steeds zien of we met de actie starten, doorgaan of dat we de actie afronden.

 • Ondermijning

  Bij ondermijning richten criminelen voor hun activiteiten bedrijven op, vragen ze vergunningen aan en huren of kopen ze panden. Oftewel: ze gebruiken legale diensten om illegale activiteiten uit te voeren. Hiervoor hebben ze ook medewerking nodig van bijvoorbeeld makelaars of autoverhuurbedrijven. Zo vervaagt de grens tussen de criminele wereld en de gewone maatschappij.

 • Cameratoezicht in Sittard-Geleen

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in onze gemeente veilig voelt. De camera’s die onder andere in de centra van Sittard-Geleen hangen dragen bij aan uw veiligheid.

 • Samen veilig rondom Chemelot

  Chemelot is omringd door drie gemeenten: Sittard-Geleen, Stein en Beek. In totaal wonen hier ruim 133.000 mensen. Als u in de buurt van Chemelot woont, kan het zijn dat u risico loopt bij een calamiteit op Chemelot. Wat zijn die risico's? Hoe zorgen wij er samen met Chemelot en andere partners voor dat we die risico’s zoveel mogelijk beperken? En hoe kunnen omwonenden met die risico’s omgaan? Daar gaat de campagne ‘Samen veilig rondom Chemelot’ over.

 • De boa in uw buurt

  Onze buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) spelen een belangrijke rol binnen onze gemeente. Ze hebben veel verschillende taken. Bijvoorbeeld bij het toezichthouden bij evenementen maar ook bij het oplossen van parkeerproblemen of overlast. Als inwoners van de gemeente Sittard-Geleen zich melden over iets dat speelt in hun wijk komen zij gericht in actie.

 • Wat doet de gemeente tijdens een crisis?

  Als er een crisis of een ramp is, komen bijvoorbeeld de politie, de brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) in actie. Maar ook de gemeente.