Samen veilig rondom Chemelot

Chemelot is omringd door drie gemeenten: Sittard-Geleen, Stein en Beek. In totaal wonen hier ruim 133.000 mensen. Als u in de buurt van Chemelot woont, kan het zijn dat u risico loopt bij een calamiteit op Chemelot. Wat zijn die risico's? Hoe zorgen wij er samen met Chemelot en andere partners voor dat we die risico’s zoveel mogelijk beperken? En hoe kunnen omwonenden met die risico’s omgaan? Daar gaat de campagne ‘Samen veilig rondom Chemelot’ over.

Waarom deze campagne?

In de zomer van 2019 kwam er een wolk stikstofoxide vrij op het Chemelot-terrein. De Veiligheidsregio activeerde het sirenenetwerk en verstuurde een NL-Alert. Maar na afloop van het incident bleek dat veel omwonenden de instructies uit het NL-Alert niet hadden begrepen en opgevolgd. Daardoor werd duidelijk dat er meer moest worden gedaan met risicocommunicatie. Via ‘Samen veilig rondom Chemelot’ laten we de komende jaren samen met onze partners zien wat de risico’s zijn. Ook geeft deze campagne advies over wat Chemelot, overheden en hulpdiensten het beste doen om die risico’s te beperken. En als inwoner leest u wat u zelf kunt doen bij eventuele incidenten. Wilt u meer weten over deze campagne? Neem dan eens een kijkje op de site Samen veilig rondom Chemelot 

Hoe zorgen we voor een veilige leefomgeving?

Daarvoor vragen wij als gemeente advies aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). De RUD is expert op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies. De specialisten van de RUD helpen ons om de kans op veiligheidsrisico’s te verkleinen. Zo kijken ze ook mee naar de veiligheidsrisico’s van Chemelot. Bedrijven op Chemelot moeten zich houden aan regels voor opslag, productie, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen. Hiervoor moeten zij eerst een vergunning aanvragen bij de provincie. En de provincie schakelt voor de beoordeling van zo’n vergunningaanvraag weer specialisten in van de RUD. De RUD adviseert dus niet alleen aan gemeenten, maar ook aan de provincies en andere organisaties of bedrijven. Kijk voor meer informatie op de site van RUD Zuid-Limburg

Wat is onze rol?

Voordat de RUD een vergunning verleent, vraagt zij eerst om advies bij de omliggende gemeenten. Als gemeente kijken wij of de vergunningaanvraag past binnen de bestaande afspraken. We beoordelen het risico op mogelijke calamiteiten en het gevaar voor omwonenden. Ook Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft hierbij een adviserende rol. Zij kijkt vooral hoe goed een bepaalde calamiteit onder controle kan worden gehouden. De combinatie van onze adviezen, helpt de RUD om tot een besluit te komen.