Wat doet de gemeente tijdens een crisis?

Als er een crisis of een ramp is, komen bijvoorbeeld de politie, de brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) in actie. Maar ook de gemeente.

De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor tijdelijk onderdak voor inwoners die niet in hun huis kunnen blijven of niet voor zichzelf kunnen zorgen. Ook houdt de gemeente inwoners op de hoogte van wat er aan de hand is. Deze zorg noemen we Bevolkingszorg,

De gemeente heeft als Bevolkingszorg verschillende taken: 
 • Crisiscommunicatie
  • Inwoners op de hoogte houden van het incident.
 • Publieke zorg
  • Tijdelijke opvang en verzorgen van met name minder zelfredzamen. Voorzien van primaire levensbehoeften.
  • Verplaatsen van/evacuatie van mens en dier.
  • Verzamelen registreren en verifiëren van gegevens van slachtoffers met als doel het informeren van verwanten
 • Omgevingszorg
  • Omgevingszorg heeft te maken met het toezicht en handhaven op het gebied van bouwbeheer, milieubeheer en ruimtebeheer.
 • Nafase
  • Alle maatregelen die na een ramp/crisis getroffen moeten worden om terug te keren naar de normale situatie. Nazorg/herstel van mensen, middelen en materialen.
 • Ondersteuning
  • Organisatie en uitvoering van lokale processen zoals nafase, juridische ondersteuning, schadeafhandeling
 • Informatiemanagement
  • Documenteren van het verloop van een incident, verzamelen van noodzakelijke gegevens voor beeld/context vorming van het incident

De Officier van Dienst Bevolkingszorg  (OVDBz) speelt hierin een belangrijke rol. Dit is een medewerker van de gemeente die naast zijn of haar normale functie, deze speciale functie heeft. Hij of zij is tijdens een crisis de spin in het web voor de gemeente en bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de eerste inzet van gemeentelijk personeel en materiaal bij een incident.

Veiligheidsregio Zuid Limburg

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. In een veiligheidsregio werken brandweer, gemeente, politie en de medische hulpverlening samen. Rampen of crisis kunnen ook plaatsvinden over meerdere gemeente of de ramp is zo groot dat de gemeente hulp nodig heeft. De gemeente Sittard-Geleen valt onder de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.