Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Maar wat is dit voor wet? En wat betekent deze wet voor u? Op deze pagina leggen we het aan u uit.

Wat is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

Bewoners en gebruikers willen gebouwen van goede kwaliteit. De brandveiligheid moet bijvoorbeeld in orde zijn. En het energieverbruik zien we liefst zo laag mogelijk. Om ervoor te zorgen dat bouwers zich aan de regels houden, wil de overheid meer toezicht en controle in de bouw. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen. Zo worden alle technische eisen gecontroleerd, precies op het moment dat het kan én nodig is. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft de opdrachtgever meer bescherming.

Wat verandert er?

Het grootste verschil is dat wij als gemeente zelf geen kwaliteitscontroles meer uitvoeren. Dat gebeurt voortaan door een onafhankelijke kwaliteitsborger.

Voor welke bouwwerken geldt de Wkb?

De Wkb gaat stapsgewijs in vanaf 2024. Zo geldt de Wkb tot en met 2028 alléén voor eenvoudige bouwwerken, de zogenaamde ‘gevolgklasse 1’. Denk bijvoorbeeld aan eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Voor nieuwbouw in deze klasse geldt de Wkb al meteen vanaf 1 januari 2024. Zes maanden later geldt de Wkb ook voor verbouwingen van eenvoudige bouwwerken. Wilt u kijken of uw (ver)bouw onder de Wkb valt? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.  

En daarna?

Doordat de Wkb stapsgewijs ingaat, kunnen bouwbedrijven en gemeenten eerst ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw. Binnen drie jaar wordt de Wkb beoordeeld. Afhankelijk van die beoordeling geldt de wet daarna ook voor gevolgklasse 2 (denk aan bibliotheken, onderwijsgebouwen, gemeentehuizen), gevolgklasse 3 (denk aan voetbalstadions, ziekenhuizen) en monumenten. 

Heeft u bouwplannen?

Heeft u plannen om iets te (laten) bouwen in of na 2024? En valt uw bouwwerk onder gevolgklasse 1? Schakel dan een onafhankelijke kwaliteitsborger. Pas daarna kunt u aan de slag.

Wat doet zo’n kwaliteitsborger?

Deze onafhankelijke kwaliteitsborger (controleur) kijkt van plan tot oplevering mee met de bouw. Hij of zij bekijkt de plannen en bepaalt wat de bouwrisico’s zijn. De kwaliteitsborger moet hierbij rekening houden met bijzondere lokale omstandigheden. In een grondwater beschermingsgebied mag bijvoorbeeld niet worden geboord voor funderingen. Vervolgens stelt de kwaliteitsborger een borgingsplan op. In dat plan geeft hij of zij aan wat er moet gebeuren zodat uw bouwproject uiteindelijk aan alle technische bouwregels voldoet. Ten slotte kijkt de kwaliteitsborger op de bouwplaats mee met de aannemer. Is alles in orde? Dan stelt hij of zij een verklaring op.

Waar vind ik een kwaliteitsborger?

Een kwaliteitsborger is altijd onafhankelijk. Het is dus níet de bedoeling dat u iemand inhuurt die al een rol speelt bij de (ver)bouw(ing). Via het Register Kwaliteitsborging vindt u een overzicht van kwaliteitsborgers. U kiest een kwaliteitsborger vóór u aan de slag gaat.

Wie betaalt de kwaliteitsborger?

De kosten voor de kwaliteitsborger zijn altijd voor de rekening van de opdrachtgever van de (ver)bouw(ing).

Wie controleert de kwaliteitsborger?

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) controleert of instrumenten voor kwaliteitsborging in de praktijk leiden tot bouwwerken die voldoen aan de bouwtechnische voorschriften. De TloKB is een zelfstandig bestuursorgaan. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is verantwoordelijk voor een goed toezicht op de TloKB.

Omgevingswet

De Wet kwaliteitsborging voor de bouw is niet de enige wet die zorgt voor verandering in de bouwregelgeving. Op 1 januari 2024 gaat ook de Omgevingswet in. Deze wet bundelt de vele regels die in Nederland gelden ter bescherming van het milieu, de gezondheid, de natuur, de veiligheid en de bouw- en omgevingskwaliteit. 

Voor veel bouwwerken hoeft u geen technische bouwvergunning meer aan te vragen. In plaats daarvan doet u een bouwmelding bij de gemeente. Op www.omgevingsloket.nl kunt u een online vergunningscheck doen. U ziet dan meteen:

  • of u een vergunning nodig heeft,
  • of u een melding moet doen over de verbouwing,
  • wat u moet doen om de vergunning aan te vragen.

Lees meer

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact met ons op als u wilt (ver)bouwen en vragen heeft over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Mail hiervoor naar balievergunningen@sittard-geleen.nl of bel naar 14 046.