Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Maar wat is de Omgevingswet? En wat betekent deze wet voor u? Op deze pagina leggen we het aan u uit.

De Omgevingswet, wat is dat?

In Nederland hebben we veel regels die zorgen voor een veilige en prettige omgeving om in te wonen en te werken. Ze gaan onder andere over hoe we omgaan met natuur, milieu, bouwen en wonen. Wilt u (ver)bouwen? Of een evenement organiseren? Dan maken al die regels het soms best ingewikkeld. Dat verandert op 1 januari 2024! Het doel van de Omgevingswet is namelijk om al die wetten samen te voegen en de regels makkelijker te maken. De Omgevingswet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. 

 

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken? 

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wil plaatsen naast uw bedrijfspand.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen maken. Of als een bedrijf in de buurt het kantoor groter wil maken. De Omgevingswet geeft u de kans om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving. 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor u?

Het Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.

Bestemmingsplannen worden omgevingsplan

We zetten de bestemmingsplannen van onze gemeente per 1 januari 2024 over naar een ‘omgevingsplan’. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. En het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid. Zo staat alle informatie die u nodig heeft op één plek. 

Sneller

De Omgevingswet zorgt ervoor dat wij als gemeente sneller beslissen op uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is hét uitgangspunt van de Omgevingswet. De beslistermijn is per 1 januari maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag ingewikkeld is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreidere procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.  
 

Meedenken en meedoen

Als overheid bieden wij mensen die wonen en werken in onze gemeente ruimte om mee te denken over plannen en projecten van de overheid. Dat noemen wij ‘participatie’. Zo kunt u als inwoner bijvoorbeeld van tevoren met ons en ontwikkelaars meedenken over grote bouwprojecten. De uitgangspunten voor projecten in onze gemeente zijn vastgelegd in het lokale participatiebeleid. Máár er zijn ook afspraken voor het meedenken en -doen als iemand anders iets verandert aan de leefomgeving. Bijvoorbeeld u als inwoner of ondernemer. Voor die plannen maakt de Omgevingswet een onderscheid tussen plannen die binnen de vastgelegde regels vallen en plannen die daarbuiten vallen:

  • Valt een plan binnen de vastgestelde regels? Dan moet de initiatiefnemer aan omwonenden in de directe omgeving vragen wat zij ervan vinden. Maar dit kunnen wij als gemeente niet verplichten. 
  • Valt een plan buiten de vastgelegde regels? Dan laten wij de initiatiefnemer dan weten op welke manier wij graag willen dat omwonenden hun mening kunnen geven. Bijvoorbeeld door het organiseren van een bewonersavond of door het sturen van een enquête. De initiatiefnemer mag hierover wel zélf beslissen. Komt de uitvoering van de participatie niet genoeg overeen met ons advies? Dan kunnen wij het plan afkeuren. Maar voordat we die stap zetten, krijgt de initiatiefnemer eerst nog een kans om het beter te doen.     

 

Vergunningaanvragen tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen vóór de invoering van de Omgevingswet? Dan blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. 

Moeten wij uw aanvraag van vóór 1 januari 2024 nog behandelen? Dan gebeurt dat volgens de regels die golden op het moment dat u de aanvraag heeft ingediend.  

Vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2024

Vraagt u een vergunning aan op of na 1 januari 2024? Dan worden de aanvragen afgehandeld volgens de regels van de Omgevingswet zoals hierboven beschreven. We raden u aan om altijd even met ons te overleggen voordat u een vergunning aanvraagt. Zo wordt de kans groter dat wij uw uiteindelijke aanvraag sneller kunnen afhandelen. 

De kans op een snelle afhandeling is ook groter als u uw plannen vooraf goed bespreekt met de belanghebbenden. Dat zijn bijvoorbeeld de omwonenden in uw directe omgeving. Zij kunnen later namelijk alsnog bezwaar maken tegen uw plannen. Het kan dan helpen als u hen op tijd heeft geïnformeerd.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Omgevingswet is niet de enige wet die zorgt voor verandering in de bouwregelgeving. Op 1 januari 2024 gaat ook de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ in. Deze wet zorgt voor meer toezicht en controle in de bouw. Wij voeren als gemeente dan geen kwaliteitscontroles meer uit. De opdrachtgever voor de bouw moet hiervoor een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen en betalen.

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt over de Omgevingswet. Of als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding of een overleg wil aanvragen. Stuur een bericht of stel uw vraag via ons algemene contactformulier of bel ons Klant Contact Centrum via nummer 14 046.