Omgevingsloket

Een omgevingsvergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een verbouwing of een nieuw bedrijfspand? Checken of u een vergunning nodig heeft? Het kan met het nieuwe Omgevingsloket.

In het omgevingsloket kunt u een aantal dingen doen zoals de vergunningcheck, regels op de kaart bekijken en een omgevingsvergunning aanvragen. Op deze pagina vindt u meer info over het omgevingsloket.

Wat is het Omgevingsloket?

Nu de Omgevingswet is ingegaan, is er een nieuw Omgevingsloket. Dit is een digitaal loket. Het vervangt de volgende loketten en websites:

 • Omgevingsloket online (OLO)
 • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
 • Ruimtelijkeplannen.nl
 • Meldpunt bodemkwaliteit.

Wilt u iets veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. In het Omgevingsloket staat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Waar kan ik het vinden?

Het nieuwe Omgevingsloket vindt u op omgevingswet.overheid.nl

Direct naar het Omgevingsloket

Wat kan ik daar vinden?

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Vergunningcheck
  In het Omgevingsloket vindt u een vergunningcheck. Het is mogelijk om hiermee te controleren of u een vergunning nodig heeft om uw plannen uit te voeren. Deze checker is zeer uitgebreid en is daarmee vooral bruikbaar voor bewoners en bedrijven die veelvuldig aanvragen doen. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met uw gemeente met de vraag of u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Blijkt dat u een vergunning nodig heeft? U kunt dan gelijk de aanvraag indienen.
   
 • Aanvragen 
  Hier stelt u digitaal een aanvraag of melding op en voegt eventuele informatie als tekeningen toe. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt. Let op: het aanvragen van een vergunning kost geld. 
   
 • Regels op de kaart 
  Hier ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.
   
 • Maatregelen op maat 
  Hier vindt u informatie over welke maatregelen u moet treffen om te zorgen dat u aan de regels voldoet.
   
 • Mijn Omgevingsloket 
  Hier vindt u een overzicht van uw (concept)aanvragen,  meldingen en informatieplichten. 

De verantwoordelijke instantie stuurt u berichten via de e-mail als u uw e-mailadres heeft opgegeven. Anders krijgt u de berichten via de post. Als particulier ontvangt u de berichten ook in uw Berichtenbox op jeleefomgeving.nl.

Meer informatie

Raadpleeg het Helpcentrum van het Omgevingsloket waar u antwoorden kunt vinden op veelgestelde vragen over het gebruik van het Omgevingsloket. 

Neem gerust contact op met de gemeente SIttard-Geleen als u meer informatie wilt over de Omgevingswet. Of als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding of een overleg wil aanvragen. Stuur een bericht of stel uw vraag via ons algemene contactformulier of bel ons Klant Contact Centrum via nummer 14 046.