Omgevingsvergunning

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom, het aanleggen van een inrit of sloopwerkzaamheden.

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u naast een omgevingsvergunning vaak ook een bouwvergunning nodig of moet u een bouwmelding doen.
U kunt dit controleren door te kijken op het Omgevingsloket. Hier kunt u de ‘’Vergunningcheck’’ doen. U kunt de vergunning(en) via het Omgevingsloket ook meteen aanvragen. Hiervoor heeft u een DigiD of eHerkenning nodig.

Topdrukte bij Vergunningen door overgang naar nieuwe Omgevingswet

Het kan u bijna niet zijn ontgaan: op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in gegaan. Veel inwoners en bedrijven in Sittard-Geleen hebben voor de overgang naar de nieuwe Omgevingswet nog snel een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente.

Omdat dan de aanvraag nog behandeld wordt volgens de oude wetgeving. Door al die extra aanvragen eind vorig jaar is het momenteel topdrukte op de afdeling Vergunningen. Daardoor kan het langer duren voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. 
De medewerkers van de afdeling Vergunningen werken hard om alle aanvragen zo spoedig mogelijk te verwerken, maar vragen hierbij uw begrip voor de ontstane situatie.

Direct naar het omgevingsloket

Vergunningvrij bouwen en verbouwen

Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning.

Controleer met de vergunningscheck op het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft.

Let op: ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. En het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Vooroverleg met de gemeente

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u van tevoren overleggen met de gemeente. Het is niet verplicht. Een vooroverleg is een informele beoordeling van uw plan. Als u wilt weten of uw plan vergunningvrij is, of welke vergunningen u nodig heeft is een vooroverleg aan te raden. Voor ingewikkelde aanvragen is het aan te raden om deze voor een aanvraag in een vooroverleg te bespreken. Zo weet u zeker of uw plan kans maakt op een vergunning. Een vooroverleg is in de meeste gevallen gratis!

Start/einde melden

Meestal kunt u starten met de bouw of verbouwing zodra u de vergunning heeft ontvangen. U moet dit wel melden bij de gemeente. De gemeente moet controleren of u zich aan de vergunning houdt. En of de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.
Als de werkzaamheden klaar zijn meldt u dat ook bij de gemeente. Dit kan via hetzelfde formulier.

Start of einde van werkzaamheden melden

Kosten

De prijzen in onderstaande tabel zijn de kosten van een vergunning. Kosten van eventuele bijbehorende werkzaamheden zijn hier niet in opgenomen.

U vindt een uitgebreid overzicht van alle tarieven in de legesverordening op overheid.nl 

Overzicht kosten diverse omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning voor: Kosten Bijzonderheden
Omgevingsplanactiviteit (ruimtelijke deel) 3,5% van de bouwsom (minimaal € 222,05) Geldt voor bouwkosten tot € 100.000. Bij bouwkosten boven € 100.000 geldt een ander tarief. Ook als uw plan niet in het omgevingsplan past zijn daar extra kosten aan verbonden.
Bouwactiviteit (bouwtechnische deel) 2% van de bouwsom (minimaal € 222,05) Geldt voor bouwkosten tot € 100.000. Bij bouwkosten boven € 100.000 geldt een ander tarief. 
Slopen € 326,00  
Monument € 326,00 Extra op de kosten van een bouw- en/of omgevingsvergunning.
Uitweg (inrit of uitrit) € 333,05 Dit zijn alleen de kosten voor de vergunning. U moet ook nog de kosten betalen voor de aanleg van de in- of uitrit.  Aanlegkosten in- of uitrit
Kappen € 333,05 Per aanvraag (dit kunnen meerdere bomen of struiken zijn)
Handelsreclame € 326,00  

 

Bouwmelding

Mogelijk moet u voor uw bouwwerkzaamheden een ‘’bouwmelding’’ doen. Een bouwmelding kunt u ook via het Omgevingsloket doen. Voor een bouwmelding heeft u een kwaliteitsborger nodig

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt over de Omgevingswet. Of als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding of een overleg wil aanvragen. Stuur een bericht of stel uw vraag via ons algemene contactformulier of bel ons Klant Contact Centrum via nummer 14 046.