De boa in uw buurt

Onze buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) spelen een belangrijke rol binnen onze gemeente. Ze hebben veel verschillende taken. Bijvoorbeeld bij het toezichthouden bij evenementen maar ook bij het oplossen van parkeerproblemen of overlast. Als inwoners van de gemeente Sittard-Geleen zich melden over iets dat speelt in hun wijk komen zij gericht in actie.

Als gemeente willen we onze boa’s zo breed mogelijk inzetten. We hebben verschillende boa’s met diverse bevoegdheden en takenpakketten. Zo zijn er binnen onze gemeente wijkboa’s en boa’s voor het buitengebied. Ook zijn er jeugdboa’s en boa’s voor taken op het gebied van ondermijning. Samen met onze inwoners en andere ketenpartners maken ze het verschil in onze wijken.

Foto van een boa tijdens Oktoberfeest

Kijken wat nodig is

Boa's controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen maken. Denk hierbij aan fout parkeren of  het overtreden van milieuregels. Boa's mogen bijvoorbeeld ook iemands identiteit controleren. Zij delen als dat nodig is ook wel eens een boete uit. Een boete is echter niet altijd voldoende om het probleem  op lange termijn aan te pakken. De boa’s zijn namelijk niet alleen (strenge) handhavers maar houden zich ook bezig met het voorkomen van problemen. Zij kijken daarom samen met inwoners, ondernemers en ketenpartners naar de beste aanpak om problemen op het gebied van leefbaarheid (structureel) op te lossen én te voorkomen.

Samen met anderen

De boa’s werken nauw samen met onze ketenpartners. Voorbeelden van ketenpartners zijn het buurtpreventieteam, politie, woningcorporaties en diverse welzijnsinstellingen. De boa's zijn de ogen en oren in de wijk. Samen met alle betrokkenen werken ze aan veilige en fijne wijken om te wonen, werken en recreëren.

Inloop spreekuur wijkboa's

Geleen-Centrum

In het pand van het Centrummanagement Geleen (Raadhuisstraat 17 te Geleen) heeft de boa iedere donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur een spreekuur. Een afspraak maken hoeft niet, voor een vraag of een melding kunt u gerust binnenlopen.

Munstergeleen

Vanaf februari 2024 is er iedere eerste dinsdag van de maand een spreekuur van de wijkboa van Munstergeleen. U kunt hier terecht voor vragen, opmerkingen over de leefbaarheid in uw wijk en woonomgeving. Denk bijvoorbeeld aan overtredingen of overlast, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil, illegaal gedumpt afval of verkeerd geparkeerde auto’s

Tijden: Iedere eerste dinsdag van de maand van 13.30 uur tot 15.30 uur

Waar: Gemeenschapshuis  t’ Trefpunt, Pancratiusstraat 23 6151CD in Munstergeleen.

Volg onze boa’s via de volgende instagram accounts:

Ook zijn onze boa’s te volgen via een algemeen account en hebben onze jeugdboa's een instagram account. 

Wet en regelgeving waar onze boa’s op handhaven 

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Sittard-Geleen 2023
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)