Ondermijning

Bij ondermijning richten criminelen voor hun activiteiten bedrijven op, vragen ze vergunningen aan en huren of kopen ze panden. Oftewel: ze gebruiken legale diensten om illegale activiteiten uit te voeren. Hiervoor hebben ze ook medewerking nodig van bijvoorbeeld makelaars of autoverhuurbedrijven. Zo vervaagt de grens tussen de criminele wereld en de gewone maatschappij.

Wat doen wij?

Ondermijning kan van alles zijn. In onze gemeente focussen we op thema’s als drugscriminaliteit, het witwassen van misdaadgeld, spookbewoning en mensenhandel. Samen met partners als de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg pakken we ondermijning flink aan. In de afgelopen jaren hebben we lokale regels gemaakt, krijgen we meer informatie over ondermijning en zijn we deskundig(er) geworden. Ook pakken we signalen actief op, handhaven we als het nodig is en hebben we onze gemeente beter beschermd tegen criminele netwerken. Hieronder leest u over verschillende onderdelen van onze aanpak.

1. We voeren regelmatig controles uit bij woningen en bedrijven.

Dit doet we als gemeente zelf of met een toezicht- en handhavingsteam. Dit team bestaat uit medewerkers van de gemeente en partners, zoals de politie en belastingdienst. Ook doen we mee aan regionale controledagen gericht op ondermijning (bijvoorbeeld georganiseerd door het RIEC Limburg). 

2. We onderzoeken hoe inwoners en bedrijven aan hun geld komen

Als gemeente verstrekken we subsidies en vergunningen. Ook kopen en verkopen we vastgoed en gunnen we aanbestedingen voor allerlei diensten van bedrijven. We willen misbruik van deze subsidies of vergunningen, bijvoorbeeld door het witwassen van misdaadgeld, zo veel mogelijk voorkomen. Daarom onderzoek we bijvoorbeeld hoe aanvragers van een vergunning aan hun geld komen. Daar geeft de ‘Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’ (Bibob) ons toestemming voor. In onze Bibob beleidsregels staat wanneer we een onderzoek uitvoeren. De beleidsregels passen we als het nodig is aan bij nieuwe mogelijkheden en risico’s.

3. We sluiten drugspanden.

Drugspanden zijn gevaarlijk en zorgen voor overlast in onze wijken. Drugspanden sluiten we voor drie maanden, zes maanden of langer. Ook als er voorbereidingen plaatsvinden om drugs te gaan produceren, sluiten we het pand.

Zie ook: Damoclesbeleid Sittard-Geleen - informatie | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

4. We voeren controles uit gericht op prostitutie in woningen.

Dit doen we om mensenhandel, overlast, onveilige of ongezonde situaties en andere vormen van criminaliteit te ontdekken. Na een waarschuwing leggen we een dwangsom op. Ook zorgen we voor de juiste zorg.

5. We houden spookburgers goed in de gaten.

Spookburgers staan helemaal niet geregistreerd in de Basis Registratie Personen (BRP) of niet op het juiste adres. Daarmee willen spookburgers bewust onder de radar van overheidsinstanties blijven. Wij zorgen voor streng toezicht en strenge handhaving bij spookburgers. Ook kunnen wij als het nodig is een bestuurlijke boete opleggen.

6. We organiseren een Ondermijningstafel

Door samen te werken, kunnen we personen of bedrijven die zich bezig houden met ondermijning aanpakken. Daarom overleggen we met partners zoals de Belastingdienst, politie en Openbaar Ministerie. Zo zorgen we voor een gezamenlijke aanpak.

7. We werken samen met partners over de grens

Samenwerking op het gebied van veiligheid is inmiddels vanzelfsprekend, ook in de Euregio. We spreken regelmatig met partners over de grens. Bijvoorbeeld de gemeente Selfkant. Dat doen we samen met de gemeente Echt-Susteren en het EURIEC (samenwerking RIEC’s Nederland, de Belgische ARIEC’s en de Duitse partners). Dit doen we om van elkaar te leren. We nemen ook deel aan euregionale activiteiten van het EURIEC.                 

8. We zijn aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem

Omdat we nog beter willen weten wat er speelt in onze wijken, zijn we aangesloten bij het landelijke onafhankelijke meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Via Meld Misdaad Anoniem ontvangen we anonieme meldingen over onveilige situaties. Samen met de betrokken partijen voeren we de juiste actie uit.

Heedt u een onderbuikgevoel dat er iets niet klopt? Herken de signalen van ondermijnende criminaliteit.