Zoeken

testtest

662 resultaten voor ‘’

 • Aangepaste openingstijden 2024

  Op sommige dagen is de gemeente (gedeeltelijk) gesloten. Bijvoorbeeld op feestdagen. Op deze pagina vindt u een overzicht van aangepaste openingstijden.

  /Inwoners/Adressen_en_openingstijden/Aangepaste_openingstijden_2024

 • Adviescommissie Omgevingskwaliteit 

  Bouwplannen waar een vergunning voor nodig is worden beoordeeld door de Adviescommissie omgevingskwaliteit (AOK). De AOK beoordeelt of bouwplannen voldoen aan de gemeentelijke regels voor welstand en ...

  /Inwoners/Wonen_en_leven/Bouwen_en_verbouwen/Adviescommissie_Omgevingskwaliteit

 • Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016

  In de afgelopen jaren hebben we samen met de raad, ondernemers, inwoners en andere partners vormgegeven aan de ontwikkeling van Sittard-Geleen. De koers die we daarbij nastreven, is verwoord in de &ls...

  /Bestuur/Beleid/Visie_en_beleid/Omgevingsvisie_2016

 • Trots op onze tuin!

  pdf, 4MB

  Beleidsnota openbare ruimte Sittard-Geleen 2016-2026. Het plan voor de tuinman van Sittard-Geleen voor onze gemeenschappelijke tuin. Dit beleidsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 29-09-2016.

  /dsresource?objectid=25987451-edb9-4920-b581-363d7ed5815e&type=pdf

 • Aanvraagformulier subsidie topsportverenigingen

  pdf, 44kB

  /dsresource?objectid=2e691b69-8d49-4dbb-83e7-da41eccd60df&type=pdf

 • Monumentale en waardevolle bomen

  De drie lokale IVN-afdelingen en de Bomenstichting hebben in nauw overleg met de gemeente Sittard-Geleen een lijst met monumentale en waardevolle bomen opgesteld. De lijst bevat ongeveer 1000 monument...

  /Inwoners/Wonen_en_leven/openbare_ruimte/Monumentale_en_waardevolle_bomen

 • Adviesraden

  De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Voor het beleid en de uitvoering van deze wetten werken we samen met drie adviesraden.

  /Inwoners/Zorg_en_Ondersteuning/Adviesraden

 • Geboorteakte aanvragen

  22 december 2023

  /Inwoners/Huwelijk_geboorte_en_overlijden/Geboorteaangifte/Hoe_kan_ik_een_geboorteakte_aanvragen

 • Reclamebeleid

  Informatie voor politieke partijen en groeperingen over reclame voor verkiezingen in Sittard-Geleen.

  /Bestuur/Verkiezingen/Verkiezingen_Europees_Parlement_6_juni_2024/Reclamebeleid

 • Paracommerciebeleid 2013

  De op 1 januari 2013 in werking getreden gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) verplicht gemeenteraden om een verordening vast te stellen voor paracommerciële rechtspersonen. Dit zijn verenigingen...

  /Bestuur/Beleid/Visie_en_beleid/Paracommerciebeleid_2013