Openbare ruimte: wat is dat?

Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, pleinen en parken.

Hieronder een overzicht van zaken in de openbare ruimte waar wij als gemeente mee te maken hebben.

 • abri’s (bushokjes)
 • afval illegale stortingen
 • afvalinzameling
 • aanplakzuilen
 • bankjes
 • begraafplaatsen
 • bestrijden ongedierte
 • bewegwijzering
 • bladafval
 • bloembakken
 • bomen
 • dode dieren
 • fietsenstallingen
 • fonteinen
 • gladheidbestrijding
 • graafwerkzaamheden
 • graffiti verwijderen
 • hekwerken / afrasteringen
 • hondenspeelweiden en –uitlaatplaatsen
 • illegaal in gebruik genomen grond
 • invalidenparkeerplaatsen
 • jeu de boulesbanen
 • kinderboerderijen
 • kruizen en kapellen
 • kunstwerken
 • maaien bermen
 • omleidingen / wegbewijzering (bij projecten, evenementen)
 • parkeerterreinen
 • parkeerverboden (belijning)
 • parken / parkjes
 • prullenbakken
 • riolering
 • speeltuinen en –terreinen (incl. trapveldjes)
 • straatverlichting
 • vijvers, slootjes, beken etc.
 • waterbuffers
 • wegen
 • zwerfdieren (op)vangen