Openbare ruimte: wat is dat?

Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten, pleinen en parken.

Hieronder een overzicht van zaken in de openbare ruimte waar wij als gemeente mee te maken hebben.

Uitgelicht