Zie ook

  • Taak en rol wethouder

    Wethouders worden door de gemeenteraad benoemd. Samen met de burgemeester vormen zij het college van B&W van de gemeente. Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, openbare werken, financiën, huisvesting, sport en cultuur.